Ved spørsmål angående åpningstider, vare og tjeneste forespørsler

kontakt den respektive butikk her

Ved spørsmål om ledige lokaler, mistet og funnet, uønskede hendelser, ros og ris

kontakt senterledelsen her Lurabyen